Tägliche Archive: 12. August 2017


Şükrü Erbaş
    „Ey özle­nen zamanla şim­diki zaman ara­sında çır­pı­nan yeryüzü… senin mut­suz­lu­ğun­dan başka bizi bu cehen­nem­den çıka­ra­cak bir bilgi var mı, göz­yaş­la­rıyla sulan­mış o derin yal­nız­lık­la­rında…“   „Oh Du Welt, die zwischen ersehnter und gegenwärtiger Zeit flattert… Gibt es ein anderes Wissen als Dein Unglücklichsein, getränkt in den Tränen deiner […]

Oh Du Welt, die zwischen ersehnter und gegenwärtiger Zeit flattert